Promo Vault #PR-64

Side One

1) WXKS/Boston

2) WBCN/Boston

3) WROR/Boston

4) WBOS/Boston

5) KDND/Sacramento

6) WFLZ/Tampa

7) WFLZ/Tampa

8) WFLZ/Tampa

9) Z100/New York

10) KYLD/San Francisco

11) KWNR/Las Vegas

12) KWLI/Denver

13) WTIC-FM/Hartford

14) WTIC-FM/Hartford

15) KGMZ/Honolulu

16) KRTR/Honolulu

17) KDNN/Honolulu

18) KDDB/Honolulu

19) KPHW/Honolulu

20) KQMQ/Honolulu

21) KPOI/Honolulu

22) KUCD/Honolulu

23) WQYK/Tampa

24) WQYK/Tampa

25) WQYK/Tampa

26) WMTX/Tampa

27) WWRM/Tampa

28) WFLZ/Tampa

29) WLLD/Tampa

30) WXGL/Tampa

31) WHPT/Tampa

32) KRBE/Houston

33) WLLD/Tampa

34) KEZR/San Jose

35) KRTY/San Jose

SIDE TWO

1) WWZZ/Washington

2) Z100/New York

3) KPWR/Los Angeles

4) KIIS/Los Angeles

5) KBMB/Sacramento

6) KBMB/Sacramento

7) KSFM/Sacramento

8) KEZR/San Jose

9) WAPE/Jacksonville

10) WGNE/Jacksonville

11) WQIK/Jacksonville

12) KHKS/Dallas

13) WKIS/Miami

14) Y100/Miami

15) WEDR/Miami

16) WHQT/Miami

17) WMXJ/Miami

18) KNGY/San Francisco

19) KFOG/San Francisco

20) KITS/San Francisco

21) KVIL/Dallas

22) WIYY/Baltimore

23) Z100/New York

24) WNCI/Columbus

25) WKST/Pittsburgh

26) KRTR/Honolulu

27) WBNS/Columbus

28) WBNS/Columbus

29) WSNY/Columbus

30) WDXB/Birmingham

31) WZZK/Birmingham

32) WHOK/Columbus

33) WHOK/Columbus

34) WCOL/Columbus

35)KILT/Houston